VävnadsrådetAnmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2017-11-21 - 2017-11-23, 12:00-15:30
Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

Syfte

Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen.

Att ge personal inom intensivvård/anestesi fördjupade kunskaper att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt och att arbeta i team.

Kursmål

Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om:

• det kliniska och patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt

• diagnostik av total hjärninfarkt enligt direkta kriterier

• identifiering av donatorer -definitioner

• när och hur man samtalar med närstående om donation

• medicinskt omhändertagande av organdonator

• behov/koordinering/allokering av organ för transplantation

• kvalitetsmått/registrering av donationsprocessen

• rättsmedicinska aspekter på donation

uppdatering donationsutredningen - vad händer

 donationsorganisationen i Sverige och inblick i internationella modeller

Undervisningen sker genom simulatorsövningar, workshops, fallbeskrivningar, gruppdiskussioner och föreläsningar. 

Målgrupp

• Anestesi/IVA/NIVA läkare/sjuksköterska som tidigare har gått grundutbildning inom donationsområdet och/eller EDHEP eller har motsvarande erfarenheter.

• Donationsansvarig läkare/sjuksköterska eller blivande donationsansvariga.

Antal deltagare

20, jämt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift

I Kursavgiften ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar tisdagen den 21 november vid lunchtid och slutar torsdagen den 23 november kl 15.30

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Regional DAS, Ulrika Peetz Hansson, Helsingborg Lasarett, E-post: ulrika.peetz-hansson@skane.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Åkerlund, catharina.i.akerlund@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Avancerad Donationsutbildning

Datum:
2017-11-21 - 2017-11-23, 12:00-15:30

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
20 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2017-09-22 00:00:00

Kontaktinfo:
Catharina Åkerlund,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.i.Akerlund@skane.se

Tillfället är fullbokat