VävnadsrådetAnmälan till:
Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal
2017-10-05 - 2017-10-06, 09:30-14:30
Plats: Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås

 

 

Syfte med kursen:
Att ge grundläggande kunskaper i donationsfrågor/donatorvård.

 

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar inom intensivvården.

 

Ur Innehåll:
• Anhörig berättar
• Transplantationskirurg berättar om resultatet efter transplantation
• Regelverket kring organdonation
• Identifiering av donatorer, ‘critical pathway’
• Anhöriga på IVA och samtalet om donation
• Diagnostik
• Workshop diagnostik
• ”Donor management”, föreläsning och workshop
• Transplantationskoordinators arbete
• Uttagsoperationen
• DCD information
• Information om vävnadsdonation
• Donation i framtiden

 

Kostnad:

Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Bertil Andersson, regional DAL i VGR, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bertil.andersson@vgregion.se

Information angående anmälan kontakta Catharina Åkerlund, catharina.i.akerlund@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

Datum:
2017-10-05 - 2017-10-06, 09:30-14:30

Adress:
Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås
Vägbeskrivning

Platser:
30 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2017-08-30 00:00:00

Kontaktinfo:
Catharina Åkerlund,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.i.Akerlund@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare