VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨
2018-09-27 - 2018-09-28, 10:00-15:00
Plats: Riverton Hotell, Stora badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

 

Målgrupp

All personal som arbetar med könscellsdonation.

 

Syfte

Utveckla och främja donation av könsceller från tredjepartsdonator och att underlätta en enhetlig nationell hantering och likartade rutiner vid bemötande, utredning och dokumentation av könscellsdonatorer. Underlätta och stimulera utbyte av donerade könsceller mellan vävnadsinrättningar.

Underlag för kursen är den vävnadsdokumentation som tagits fram på uppdrag av SKL och VOG könsceller.

Program

Torsdag 27 september

 

10.00 – 10.30 Registrering och fika

10.30 - 10.40 Välkommen

10.40 – 11.15 Arbetet i VOG könsceller; Bakgrund/framtid, presentation av hemsidan

 

11.15 – 12.15 Presentation av projektet ”Svensk Gametbank”.

 

12.15 – 13.15 Lunch

13.15-13.45 Äggdonation – optimala stimuleringar

 

13.45-15.00 Att söka sitt ursprung - vilka barn gör detta, när gör de det, hur blir det.

 

15.00 – 15.30 Fika

 

15.30-16.30 Socialstyrelsen/IVO – Lagar och regelverk inom tredjepartsdonation av könsceller. Nutid/framtid

 

16.30 – 17.45 Att välja bort donation – Fallpresentationer med diskussion

 

19.30 Gemensam middag

 

Fredag 28 september

 

09.00- 09.45 Optimala frysmetoder för donationsbehandlingar- spermier och ägg

09.45-10.45 AID eller IVF med donerade spermier – vilket är bäst för patienterna och klinikerna? - Gruppdiskussioner

10.45 – 11.15 Fika

11.15 – 12.00 Hur ser olika religioner på donation av gameter

12.00 – 12.45 Söka donator och söka syskon - Etiska aspekter

12.45 – 13.45 Lunch

13:45-14:30 Ensamstående kvinnor – nuläge

 

14.30- 15.00 Summering och gemensam diskussion om dessa två dagar

 

15.00 Avslutning

 

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 3000 kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.  Önskas ej logi är kursavgiften 2200 kr och inkluderar utbildning och förtäring. Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman. 

Frågor angående kursen

Kersti Lundin,  Assoc. Prof., Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospita

E-post: Kersti.lundin.@vgregion.se

Frågor angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

E-post: Catharina.lindborg@skane.se


Anmälan och bekräftelse

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som har en jämn fördelning geografiskt samt professionellt. Besked om du kommit med på kursen får du efter att sista anmälningsdatumet har passerat. Anmälan är bindande först efter att du fått kursbekräftelsen som mailas ut snarast efter sista anmälningsdatum.

 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

Datum:
2018-09-27 - 2018-09-28, 10:00-15:00

Adress:
Riverton Hotell, Stora badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

Platser:
40 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-06-25

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Tillfället är fullbokat