Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨
2018-09-27 - 2018-09-28, 10:00-15:00
Plats: Riverton Hotell, Stora badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

 

Målgrupp

All personal som arbetar med könscellsdonation.

 

Syfte

Utveckla och främja donation av könsceller från tredjepartsdonator och att underlätta en enhetlig nationell hantering och likartade rutiner vid bemötande, utredning och dokumentation av könscellsdonatorer. Underlätta och stimulera utbyte av donerade könsceller mellan vävnadsinrättningar.

Underlag för kursen är den vävnadsdokumentation som tagits fram på uppdrag av SKL och VOG könsceller.

coursegoal

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 3000 kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.  Önskas ej logi är kursavgiften 2200 kr och inkluderar utbildning och förtäring. Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman. 

Frågor angående kursen

Kersti Lundin,  Assoc. Prof., Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospita

E-post: Kersti.lundin.@vgregion.se

Frågor angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

E-post: Catharina.lindborg@skane.se


Anmälan och bekräftelse

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som har en jämn fördelning geografiskt samt professionellt. Besked om du kommit med på kursen får du efter att sista anmälningsdatumet har passerat. Anmälan är bindande först efter att du fått kursbekräftelsen som mailas ut snarast efter sista anmälningsdatum.

 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

Datum:
2018-09-27 - 2018-09-28, 10:00-15:00

Adress:
Riverton Hotell, Stora badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

Platser:
48 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-06-25

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se