Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Utbildning i samtycke för vävnadsdonation
2018-11-15 - 2018-11-16, 12:00-14:30
Plats: The Lodge, Södra Ugglarp 621, 247 98 Genarp

 

Arrangör:

Vävnadsbanken i Lund, i samverkan med Nationella Vävnadsrådet. 


Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till samtyckesutredare inom sjukvården och Rättsmedicinalverket. 

coursegoal

Kostnad:

Kostnaden för utbildningen är 3000 kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.

Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

 

Frågor

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Camilla Segerström, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund. e-post: vavnadsbanken@skane.se

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Snarast efter sista anmälningsdagen kommer besked via mail angående om du kommit med på kursen.

Faktura kommer separat till angiven adress efter kursen.

 Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

Datum:
2018-11-15 - 2018-11-16, 12:00-14:30

Adress:
The Lodge, Södra Ugglarp 621, 247 98 Genarp
Vägbeskrivning

Platser:
6 av 15 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-10-04

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se