Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process
2018-09-12 - 2018-09-12, 09:00-16:00
Plats: Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

 

 

Syfte:

Deltagarna skall få kännedom om krav vad gäller validering av produktionsanläggning och produktionsprocesser för ATMP och transplantation. Deltagarna kommer också få ta del av konkreta exempel på valideringar som genomförts både inom anläggning och process.

Målgrupp:

Kursen vänder sig både till anställda inom landstingen och företag. Följande roller verksamma inom ATMP och transplantation.

coursegoal

Deltagaravgift: Utbildningsdagen finansieras av Vävnadsrådet/VOG Cell och SweLife. Dagen är kostnadsfri och förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Preliminärt program

9.00 - 9.30 Registrering, fika

9.30-10.10 Valideringskraven och riskhanteringskraven i regelverket – Anna Lundén, Inger Jönebring

10.10 - 13.00 Block 1: Validering av anläggning

10.10-10.30 Validering anläggning - Inger Jönebring

10.30-10.50 Riskbedömning anläggning - Anna Lundén

10.50-11.30 Vanliga brister inom anläggningsvalidering

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Exempel på validering av anläggning - Takarabio

13.00-16.00 Block 2: Processvalidering

13.00 - 13.20 Processvalidering - Inger Jönebring

13.20 - 13.40 Riskbedömning process - Anna Lundén

13.40 - 14.05 Exempel processvalidering – Vecura, Karolinska Universitetssjukhuset

14.05 - 14.30 Exempel processvalidering – Cell och vävnadslaboratoriet, Sahlgrenska Sjukhuset

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Vanliga brister inom processvalidering

15.30-16.00 Paneldiskussion

Anmälan: Senast 6 augusti (antalet platser är begränsat och kursarrangören förbehåller sig rätten att fördela kursplatserna utifall platsbrist uppstår).


Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process

Datum:
2018-09-12 - 2018-09-12, 09:00-16:00

Adress:
Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

Platser:
44 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-08-06

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se