VävnadsrådetAnmälan till:
Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process
2018-09-12 - 2018-09-12, 09:00-16:00
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabin vägen 3, Stockholm. ,

 

Syfte:

Deltagarna skall få kännedom om krav vad gäller validering av produktionsanläggning och produktionsprocesser för ATMP och transplantation. Deltagarna kommer också få ta del av konkreta exempel på valideringar som genomförts både inom anläggning och process.

Målgrupp:

Kursen vänder sig både till anställda inom landstingen och företag. Följande roller verksamma inom ATMP och transplantation.

  • Sakkunniga, medicinskt ansvariga vid landsting/regioner

  • Personal inblandad i klinisk läkemedelstillverkning och GMP-tillverkning vid landsting/regioner eller företag

  • Potentiella sponsorer och prövare inblandad i klinisk läkemedelstillverkning

coursegoal

Deltagaravgift: Utbildningsdagen finansieras av Vävnadsrådet/VOG Cell och SweLife. Dagen är kostnadsfri och förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Preliminärt program

9.00 - 9.30 Registrering, fika

9.30-10.10 Valideringskraven och riskhanteringskraven i regelverket – Anna Lundén, Inger Jönebring

10.10 - 13.00 Block 1: Validering av anläggning

10.10-10.30 Validering anläggning - Inger Jönebring

10.30-10.50 Riskbedömning anläggning - Anna Lundén

10.50-11.30 Vanliga brister inom anläggningsvalidering

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Exempel på validering av anläggning - Takarabio

13.00-16.00 Block 2: Processvalidering

13.00 - 13.20 Processvalidering - Inger Jönebring

13.20 - 13.40 Riskbedömning process - Anna Lundén

13.40 - 14.05 Exempel processvalidering – Vecura, Karolinska Universitetssjukhuset

14.05 - 14.30 Exempel processvalidering – Cell och vävnadslaboratoriet, Sahlgrenska Sjukhuset

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Vanliga brister inom processvalidering

15.30-16.00 Paneldiskussion

Anmälan: Senast 6 augusti (antalet platser är begränsat och kursarrangören förbehåller sig rätten att fördela kursplatserna utifall platsbrist uppstår).


Kurs inom ATMP: Validering av Anläggning och Process

Datum:
2018-09-12 - 2018-09-12, 09:00-16:00

Adress:
Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabin vägen 3, Stockholm. ,

Platser:
24 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-08-06

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Arbetsgivare
 
Deltagare
 
 
Ingen kostnad, 0 kr