Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK
2018-11-22 - 2018-11-22, 09:00-16:00
Plats: Hotell Galaxy, Borlänge , Jussi Björlings väg 25, 784 32 Borlänge

 

 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (nationella vävnadsrådet) och Swedish Blood Alliance, Uppsala-Örebro-regionen.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. OBS. Vid regionala kurs kommer företräde att lämnas till medarbetare i Uppsala-Örebro-regionen

coursegoal

Kostnad:  1 000 kr. där lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning:

Helena Löf, BMA, Regionsamordnare och kursledare,

I kursledningen ingår även: Karin Schneider, specialistläkare inom transfusionsmedicin och klinisk immunologi, AnnCatrin Sundh, BMA, Kristin Vedung, SSK, Birgitta Ekbom Gustafsson, SSK, Lisbeth Forslund, BMA.

Information angående anmälan kontakta

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.

 Program


BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK

Datum:
2018-11-22 - 2018-11-22, 09:00-16:00

Adress:
Hotell Galaxy, Borlänge , Jussi Björlings väg 25, 784 32 Borlänge

Platser:
22 av 25 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2018-10-25

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Powered by EduAdmin