Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal den 9-10 maj 2019
2019-05-09 - 2019-05-10, 10:00-14:30
Plats: Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås

 

 

Syfte med kursen:
Att ge grundläggande kunskaper i donationsfrågor/donatorvård.

coursegoal

 

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar inom intensivvården.

 

Ur Innehåll:
• Anhörig berättar
• Transplantationskirurg berättar om resultatet efter transplantation
• Regelverket kring organdonation
• Identifiering av donatorer, ‘critical pathway’
• Anhöriga på IVA och samtalet om donation
• Diagnostik
• Workshop diagnostik
• ”Donor management”, föreläsning och workshop
• Transplantationskoordinators arbete
• Uttagsoperationen
• DCD information
• Information om vävnadsdonation
• Donation i framtiden

 

Kostnad:

Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av överläkare Pia Löwhagen Hendén, pia.lowhagen@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal den 9-10 maj 2019

Datum:
2019-05-09 - 2019-05-10, 10:00-14:30

Adress:
Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås
Vägbeskrivning

Platser:
29 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-03-10

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se