Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Grundutbildning i vävnadsdonation
2019-05-22 - 2019-05-23, 09:30-15:15
Plats: Arken Hotell & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 41834 Göteborg

 

 

ARRANGÖR

Cell och Vävnadslaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med SKL Nationella vävnadsrådet.


Målgrupp

DAL, DAS, transplantationskoordinatorer, läkare, sjuksköterskor samt annan personal som arbetar med eller använder vävnader för transplantation.


coursegoal

KOSTNAD:

Kostnaden för utbildningen är 3000 kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

För mer in information angående kursen kontakta Catherine Concaro (catherine.concaro@vgregion.se).

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg (catharina.lindborg@skane.se) Nationell utbildningssamordnare, vävnadsrådet.


Grundutbildning i vävnadsdonation

Datum:
2019-05-22 - 2019-05-23, 09:30-15:15

Adress:
Arken Hotell & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 41834 Göteborg

Platser:
18 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-04-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se