Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Kurs inom GMP för ATMP
2019-05-09 - 2019-05-09, 09:00-16:15
Plats: Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

 

 

Syfte:

Deltagarna skall få kännedom om gällande krav på god tillverkningssed för avancerade terapiläkemedel enligt GMP- för ATMP ”Guideline on Good manufacturing Practice specific to Advanced Therapy medicinal Products”. Den nya guiden GMP för ATMP trädde i kraft 22 maj 2018.  Förutom en genomgång av den nya guiden kommer även regulatoriska aspekter kring klinisk prövning för ATMP tas upp.  Deltagarna kommer även få ta del av framtagna mallar för Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) och Investigator's Brochure (IB) samt en checklista för GMP för ATMP.

Målgrupp:

Kursen vänder sig både till anställda inom landsting och företag. Följande roller verksamma inom ATMP.

coursegoal

Deltagaravgift:  
Utbildningsdagen finansieras av Vävnadsrådet/VOG Cell och SweLife. Dagen är kostnadsfri och förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Preliminärt program

09.00 - 9.30 Frukost och Registrering

09.30 - 11.30 GMP for ATMP – Alison Wilson

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 14.30 GMP and Preparation for Clinical Trial – Alison Wilson

14.30 - 15.00 Fika

15.00 - 16.15 SWElife, ett nationellt projekt för att stödja utvecklandet av ATMP i Sverige presenterar:

              - Generiska processkarta

              - Mallar; IMPD, IB, Protokoll

              - Checklista för GMP

Anmälan: Senast 30 april 2019 (antalet platser är begränsat och kursarrangören förbehåller sig rätten att fördela kursplatserna utifall platsbrist uppstår).


Kurs inom GMP för ATMP

Datum:
2019-05-09 - 2019-05-09, 09:00-16:15

Adress:
Radisson Blu, Sky City, Pelargången 1, 19045 Stockholm

Platser:
65 av 65 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-04-30

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se