Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨
2019-09-26 - 2019-09-27, 11:30-15:00
Plats: Elite Stora Hotellet Linköping , Stora Torget 9, 582 19 Linköping

 

Målgrupp

All personal som arbetar med könscellsdonation.

 

Syfte

Utveckla och främja donation av könsceller från tredjepartsdonator och att underlätta en enhetlig nationell hantering och likartade rutiner vid bemötande, utredning och dokumentation av könscellsdonatorer. Underlätta och stimulera utbyte av donerade könsceller mellan vävnadsinrättningar.

Underlag för kursen är den vävnadsdokumentation som tagits fram på uppdrag av SKL och VOG könsceller.

coursegoal

Program

Torsdag 26 september

 

11.30 -12.30 Registrering och Lunch

 

12.30 – 12.40 Välkommen

Kursledningen

12.40 – 13.15 Arbetet i VOG könsceller; Bakgrund/framtid, presentation av hemsidan

Helena Wallström

13.15 – 13.45 Projektet ”Svensk Gametbank”. Lägesbeskrivning

 

Stefan Zalavary, Susanne Liffner

13.45 -14.30 Socialstyrelsen – Lagar och regelverk - tredjeparts/embryodonation av könsceller. Nutid/framtid

 

Tesi Aschan

 

14.30 – 15.00 Fika

 

15.00 -16.00 Är det en rättighet att få biologiska barn? Hur hanterar svensk lagstiftning och professionen etiska dilemman knutna till denna fråga?

Judith Lind

16.00 -17.00 Etiska aspekter, altruistisk donation, var går gränsen för ersättning – inkl diskussion

Elizabeth Nedstrand

Gunilla Sydsjö, Susanne Liffner

17.15 Guidad historisk rundvandring

19.30 Gemensam middag Stora Hotellets Restaurang

 

 

Fredag 27 september

 

09.00-09:45 Presentation: Enkät DD/ED

 

Elizabeth Nedstrand

 

09.45-10.45 Rättsliga rådet – Bedömningar vid    tredjepartsdonation

Lena Marions

10.45– 11.00 Fika

 

11.00 – 12.00  Erfarenheter av ED utomlands

 Cilla Holm

12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 - 14.00 ”Framtida/nutida” tekniker för att bestämma släktskap – konsekvenser vid donation?

Andreas Tillmar

14.00 - 14.30 Frågor/Diskussion ”DNA-teknik/släktskap”

Alla

14.30 - 15.00 Summering av kursen inklusive Fika

Kursledningen

 

15.00 Avslutning

 

 

Frågor angående kursen

Stefan Zalavary, Med Dr, Biolog, Lab ansv

RMC/Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
E-post: Stefan.Zalavary@regionostergotland.se

Frågor angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet
E-post: Catharina.lindborg@skane.se

Anmälan och bekräftelse

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som har en jämn fördelning geografiskt samt professionellt. Besked om du kommit med på kursen får du efter att sista anmälningsdatumet har passerat. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.

 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

Datum:
2019-09-26 - 2019-09-27, 11:30-15:00

Adress:
Elite Stora Hotellet Linköping , Stora Torget 9, 582 19 Linköping

Platser:
41 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-08-19

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se