VävnadsrådetAnmälan till:
BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 12 april Linköping
2019-04-12 - 2019-04-12, 09:00-16:00
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, 582 23 Linköping

 

Arrangör: Vävnadsrådet, GeBlod, Universitetssjukhuset i Linköping och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. Prel. program

08:30 - 09:00 Inregistrering                                             Klinisk immunologi 
                        Kaffe och smörgås serveras                      och transfusionsmed.                 

 

09:00 - 9:40    Nationella arbetsgrupper                           Enisa Deumic

                        Ge blod kommunikation, SweBA

 

9:40 - 9:45    Bensträckare

 

9:45 -10:00    Samtalsteknik och bemötande                    Kursledningen

 

10:00 -12:00   Hur tolkar blodgivarna frågorna

                        inför en blodgivning                                  Kursledningen

 

12:00 -13:00    Lunch

 

13:00 -14:30    Fallbeskrivningar, intervjuer

                         och diskussion                                           Kursledningen

 

14:30-15:00   Kaffepaus

 

15:00-15:45   Organdonation                                             NIVA, US                                      

 

15:45 -16:00  Avslutning och utdelning

                       av kursintyg                                                 Kursledningen

 

Kostnad: Kursavgift 1000 kr. Lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: 

Frågor gällande programmet kontakta Marie Trinks, BMA, Metodansvarig, Universitetssjukhuset i Linköping.
Mail: marie.trinks@regionostergotland.se

Frågor gällande anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.


BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK den 12 april Linköping

Datum:
2019-04-12 - 2019-04-12, 09:00-16:00

Adress:
Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, 582 23 Linköping

Platser:
0 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2019-03-12

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Deltagare
 
 
Deltagaravgift, 1000 kr