Grundläggande brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där deltagarna får släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Kursinnehåll

  • Brandteori - bränders uppkomst/brandförlopp samt brandorsaker
  • Systematisk brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller/sprinkler etc.
  • Utrymning- utrymningsvägar - mänskligt beteende och agerande vid brand
  • Larm- brandvarnare/automatisk brandlarm, SOS 112
  • Den enskildes ansvar - lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Praktisk övning med handbrandsläckare samt brandfilt.

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen

Kursmål

Grundläggande kunskaper om brands uppkomst och spridning, förebyggande åtgärder samt hantering av släckutrustning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det ges tillfälle att gå utbildningen minst vart 4:e år. 
Max 3 personer från samma verksamhet får anmäla sig till samma tillfälle.

Övrigt

Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg. 

Vegetarisk fika ingår vid utbildning i Räddningstjänsten Syds lokaler. Meddela eventuell specialkost senast 7 dagar innan.

Vi rekommenderar oöm klädsel till de praktiska momenten.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen. 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften. Kursavgiften betalas efter genomförd kurs. Det går bra att överlåta sin anmälan till annan person inom organisationen. Betalning mot faktura 30 dagar netto.


Pris 2022 är 700 kr exkl. moms per deltagare, det tillkommer prisuppräkning vid årsskiftet enligt konsumentprisindex.

Kommande tillfällen i

Malmö

Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-01-16 13:00 - 16:00
En plats kvar
Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-03-01 13:00 - 16:00
14 platser kvar
Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-04-25 13:00 - 16:00
18 platser kvar

Lund

Brandstationen Lund Lärdomen
2023-03-29 13:00 - 16:00
19 platser kvar
Brandstationen Lund Lärdomen
2023-05-15 13:00 - 16:00
20 platser kvar