SBA-utbildning för brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig

Kursinnehåll

 • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” samt tolkning av denna
 • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter Kännedom om passiva och aktiva brandskyddssystem kopplat till verksamhet och kontroller.
 • Egenkontroll - Vad? Hur? När? 
 • Förebyggande brandskydd 
 • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler. 
 • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar 
 • Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet 
 • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt 
 • Hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga.

Kursmål

 • Kunskap om gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Kunna planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.
 • Kunskap om de vanligaste brandtekniska installationerna samt hur man kontrollerar dessa.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om brands spridning och uppkomst (grundläggande brandskyddsutbildning). Saknar du grundläggande brandskyddsutbildning? Det finns möjlighet att boka enskilda platser. Gå tillbaka till "Våra utbildningar" och klicka på "Brandskyddsutbildning enskilda platser" i vänstermenyn. 

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det ges tillfälle att genomgå utbildningen minst vart fjärde år eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.


Övrigt

Önskar ni boka en hel grupp vid ett separat tillfälle (minst 12, max 20 per tillfälle), kontakta oss på utbildning@rsyd.se eller 046-540 47 00.

Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg. 


Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.


Vid utbildning i Räddningstjänsten Syds lokaler bjuder vi på vegetarisk fika. Meddela eventuell specialkost senast 7 dagar innan.

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften. Det går bra att överlåta sin anmälan till annan person inom organisationen. Betalning mot faktura 30 dagar netto.

Pris 2022: 1 065 kr exkl. moms per deltagare. Det sker en prisuppräkning vid årsskiftet enligt konsumentprisindex.

Kommande tillfällen i

Lund

Brandstationen Lund Sessionssalen
2022-12-14 08:30 - 12:30
Inga platser kvar
Fullbokat
Brandstationen Lund Hörsalen
2023-02-28 08:30 - 12:30
9 platser kvar
Brandstationen Lund Hörsalen
2023-05-03 08:30 - 12:30
29 platser kvar

Malmö

Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-01-19 08:30 - 12:30
En plats kvar
Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-02-09 08:30 - 12:30
Inga platser kvar
Fullbokat
Brandstationen Centrum Lektionssalen
2023-03-22 08:30 - 12:30
26 platser kvar