SBA-utbildning för brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig

Vi erbjuder en SBA-utbildning riktad till dig som arbetar med SBA på din arbetsplats, oavsett om du är ansvarig eller kontrollant. Utbildningen är 4 timmar lång och ger en helhetsbild av de olika delarna och funktionerna inom SBA-arbetet samt på vilket sätt dessa har betydelse för ett hållbart arbete över tid. I vår utbildning får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Kursinnehåll

 • Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor” samt tolkning av denna
 • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter Kännedom om passiva och aktiva brandskyddssystem kopplat till verksamhet och kontroller.
 • Egenkontroll - Vad? Hur? När? 
 • Förebyggande brandskydd 
 • Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler. 
 • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar 
 • Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet 
 • Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt 
 • Hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga.

Kursmål

 • Kunskap om gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 • Kunna planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.
 • Kunskap om de vanligaste brandtekniska installationerna samt hur man kontrollerar dessa.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om brands spridning och uppkomst (grundläggande brandskyddsutbildning). Saknar du grundläggande brandskyddsutbildning? Nu finns det möjlighet att boka enskilda platser. Gå tillbaka till "Våra utbildningar" och klicka på "Brandskyddsutbildning distans- enskilda platser" i vänstermenyn. 

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det ges tillfälle att genomgå utbildningen minst vart fjärde år eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.


Övrigt

Önskar ni boka en hel grupp vid ett separat tillfälle (minst 12, max 20 per tillfälle), kontakta oss på utbildning@rsyd.se eller 046-540 47 00.

Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg. Fika ingår vid utbildning i Räddningstjänstens lokaler. Vänligen meddela oss senast en vecka innan om eventuell specialkost.


Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.
Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften. Det går bra att överlåta sin anmälan till annan person inom organisationen. Betalning mot faktura 30 dagar netto.

Pris 1 045 kr exkl. moms per deltagare

På grund av pandemin kör vi enbart tillfällen på distans, för mer information och bokning klicka här.

Det finns inga kommande kurstillfällen