Grundläggande brandskyddsutbildning på distans

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. 

Kursinnehåll

  • Brandteori - bränders uppkomst/brandförlopp samt brandorsaker
  • Systematisk brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller/sprinkler etc.
  • Utrymning- utrymningsvägar - mänskligt beteende och agerande vid brand
  • Larm- brandvarnare/automatisk brandlarm, SOS 112
  • Den enskildes ansvar - lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen

Kursmål

Grundläggande kunskaper om brands uppkomst och spridning, förebyggande åtgärder.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det ges tillfälle att gå utbildningen minst vart 4:e år. Max 3 personer från samma verksamhet får anmäla sig till samma tillfälle.

Övrigt

Denna lärarledda distansutbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.
Du kommer att få en inbjudan med en länk till utbildningen via Microsoft Teams ca 1 vecka innan kurstillfället.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften. Kursavgiften betalas efter genomförd kurs. Det går bra att överlåta sin anmälan till annan person inom organisationen. Betalning mot faktura 

30 dagar netto.

Pris 685 kr exkl. moms per deltagare 

Kommande tillfällen i

Distans

via Microsoft Teams
2021-10-26 - 13:00 - 15:15
19 platser kvar